Gezonde start in de kinderopvang

Gezonde start

In opdracht van het ministerie van VWS en van het ministerie van SZW is het afgelopen jaar door een aantal kennisinstituten gewerkt aan de scholing Een Gezonde Start. Deze scholing is gericht op deskundigheidsbevordering van pedagogisch medewerkers op het gebied van gezonde leefstijl. Daarnaast is de Aanpak Gezonde Kinderopvang ontwikkeld. De volgende stap is om in de pilot na te gaan hoe de scholing, gecombineerd met de aanpak, bijdraagt aan het genereren van structurele aandacht voor gezonde leefstijl in de dagelijkse praktijk van de kinderopvang. Wat vraagt dit van organisaties en de gebruikers? Wat belemmert en bevordert de toepassing hiervan? De ervaringen uit de pilot gebruiken we voor verdere verspreiding en borging van de scholing en de aanpak.

De medewerkers van Het Ruytertje worden in 3 sessies van 2,5 uur geschoold. Hierbij ligt in elke sessie de nadruk op veiligheid, voeding en bewegen. Tijdens een informatieavond in oktober zullen wij samen met ouders in een interactieve werkvorm kijken hoe wij de gezonde start kunnen vormgeven in het beleid. Doel van die avond is een doorgaande lijn te creëren op het gebied van gezonde leefstijl tussen de privé omgeving, de opvang en de leeromgeving. In een later stadium ontvangt u informatie over de informatieavond.