Het Ruytertje

Het Ruytertje

De pedagogisch werker werkzaam bij Het Ruytertje is gepassioneerd. Haar liefde voor kinderen zorgt ervoor dat haar voomaamste taak is om het welbevinden van uw kind te borgen. Dit doet zij door op een positieve manier te kijken naar de individuele ontwikkeling en gericht activiteiten aan te bieden. Zo heeft het ene kind meer behoefte aan stimulatie in de sociale ontwikkeling en heeft het ander kind behoeft aan stimulatie van de lichamelijke ontwikkeling. Door uw kind te observeren met KIJK!! stemmen wij ons handelen of op de behoefte van uw kind.De pedagogisch werker van Het Ruytertje is zich ervan bewust dat wij dagelijks in een groep kinderen hebben die:

  • Handelen naar hun gevoel (HART),
  • Handelen door alles te relativeren (HOOFD)
  • Handelen door hun creativiteit in te zetten (Handen)

Het welbevinden van onze kinderen wordt geborgd door op hun eigen gebied en interesse, ontwikkelingsgerichte activiteiten aan te bieden.

Kalender van Het Ruytertje

Bekijk hier de hele jaarkalender »