Het Ruytertje

De Groepen

Binnen Het Ruytertje zijn er 2 verticale groepen waar er maximaal 28 kinderen mogen worden opgevangen.

Bij het aanbieden van activiteiten houden wij rekening met de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen.