Het Ruytertje

Het personeel

De pedagogisch werker werkzaam bij Het Ruytertje is gepassioneerd. Haar liefde voor kinderen zorgt ervoor dat haar voornaamste taak is, om het welbevinden van uw kind te borgen. Dit doet zij door op een positieve manier te kijken naar de individuele ontwikkeling en gericht activiteiten aan te bieden. Zo heeft het ene kind meer behoefte aan stimulatie in de sociale ontwikkeling en heeft het ander kind behoeft aan stimulatie van de lichamelijke ontwikkeling. Door uw kind te observeren stemt zij haar handelen af op de behoefte van uw kind.

De pedagogisch werker van Het Ruytertje is zich ervan bewust dat zij dagelijks in een groep kinderen heeft die:

  • Handelen naar hun gevoel (HART),
  • Handelen door alles te relativeren (HOOFD)
  • Handelen door hun creativiteit in te zetten (Handen)

Afhankelijk van het type kind, de interesse en de behoefte, wordt uw kind gestimuleerd.

Opleiding

De pedagogische werker van Het Ruytertje heeft minimaal een kindgerichte opleiding op MBO niveau 3 gevolgd. Dit in overeenstemming met de voorwaarden opgenomen in de cao Kinder- opvang. Daarnaast begeleidt de pedagogisch werker stagiaires (BOL-er) en pedagogische werkers in opleiding (BBL-ers). Door haar passie enthousiasmeert zij toekomstige pedagogisch werkers en ziet zij het als haar verantwoordelijkheid om de begeleiding aan te bieden op een kwalitatief hoogwaardig niveau, waarbij er ook ruimte is voor initiatieven van de stagiaires.

De pedagogisch werker ziet erop toe dat een stagiaire nimmer alleen staat met de kinderen, maar laat de stagiaire naast haar staan. Afhankelijk van het leerjaar van de stagiaire en haar functioneren geeft de pedagogisch werker de stagiare steeds meer verantwoordelijkheden, echter blijft zij te allen tijde verantwoordelijk voor het begeleidingsproces van uw kind. Als de pedagogisch werker met een pedagogisch werker in opleiding staat, behandelt zij haar als een collega. Echter is er pas in het derde jaar en afhankelijk van het functioneren sprake van een gelijkwaardigheid.

 

Kalender van Het Ruytertje

Bekijk hier de hele jaarkalender »