Het Ruytertje

Wenbeleid

Nieuwe kinderen
Nadat een ouder/verzorger een plaatsingsovereenkomst heeft afgesloten met Het Ruytertje, vindt een intakegesprek plaats. Tijdens het intakegesprek komen de onderwerpen aanbod die zijn opgenomen in de intakemap, zoals de inhoud van het pedagogisch beleidsplan, de stamgroep van het kind, de groepsindeling en de groepsleiding, de dagindeling, het huisreglement, rituelen, het aanbieden van activiteiten, volgen van de ontwikkeling, overdrachten e.d. Tevens zullen er onder andere afspraken worden gemaakt over de wendagen. Ouder en kind kunnen op deze manier kennis maken en vertrouwd raken met de dagelijkse gang van zaken binnen KDV Het Ruytertje. Op de wendag komt het kind wennen aan de hand van een wenschema. Er worden 3 wendagen ingepland. De eerste wendag vindt plaats na de intake, het kind blijft nadien meteen een uurtje wennen. Op de overige dagen is het wengedrag dat het kind vertoont bepalend voor het maken van nadere afspraken met de ouder. Van de ouder wordt op alle 3 dagen verwacht dat die binnen een half uur aanwezig kan zijn indien dat nodig is.

Doorstroom kinderen
Kinderen die doorstromen van de Generaaltes naar de Admiraaltjes gaan 3 weken voorafgaand aan doorstroomdatum, één keer per week een hele dag wennen op de groep. Er wordt gekozen voor een hele dag, omdat de kinderen de groep en de pedagogische medewerkers al kennen door het “open deuren” beleid.

Kalender van Het Ruytertje

Bekijk hier de hele jaarkalender »