Voor ouders

Ouders die voor Het Ruytertje kiezen, kiezen voor een relatie met een opvoedpartner waarin de gehele ontwikkeling centraal staat. Samen met de ouders bepalen wij het pedagogisch beleid, stemmen wij ons handelen op elkaar af.

De ouders die een opvangplek hebben bij Het Ruytertje hebben voor het Ruytertje gekozen, om de warmte die uitstraalt vanuit het personeel, de huiselijke inrichting en de flexibele tijden. Tevens speelt mee dat Het Ruytertje dagelijks thema gerichte activiteiten aanbieden.

Om de kwaliteit van de opvang te borgen, is samenwerking met ouder van groot belang. Wij waarderen het dan ook enorm als ouders naast de informele gesprekken ons input leveren via de formele weg. U als ouder kunt uw medezeggenschap binnen Het Ruytertje vergroten door lid te worden van de oudercommissie. De rol en de werkwijze van de oudercommissie is vastgelegd in het Reglement- Oudercommissie.  Wilt u in contact komen met een lid van de oudercommissie of deelnemen aan de overleggen, neem dan contact op via oc@hetruytertje.nl.