Inspectie

puk en sintt

In oktober 2021 is Het Ruytertje onaangekondigd geïnspecteerd.

Tijdens de inspectie werd er gekeken naar het beleid op veiligheid en gezondheid en het pedagogisch klimaat. Wij zijn verheugd om mede te delen dat er ook dit jaar geen overtredingen zijn geconstateerd.

Het volledig inspectierapport kunt u lezen onder het kopje inspectie.