Nieuwe start Het Ruytertje

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Vanaf 01 februari 2015 gaat KDV Het Ruytertje onder dezelfde naam verder, echter is de houder gewijzigd. De wijziging brengt ook met zich mee dat het beleid binnen de organisatie is gewijzigd, de inrichting is veranderd en daarnaast zetten wij onze website in om u op de hoogte te houden van lopende ontwikkelingen, maar blikken wij ook met u terug op mooie momenten.

Ouders die hun kind hebben geplaatst of plaatsen krijgen van ons een inlogcode om op het afgeschermde gedeelte op de website, documenten in te zien. Inloggen doet u via de ouderinlog in de menubalk.

Welke documenten treft u er?|
Het pedagogisch beleidsplan
Het huisreglement
Het OC-reglement
Het Klachtenreglement
Alle in het pedagogisch beleidsplan opgenoemde protocollen

Naast het informeren via de website zijn wij uiteraard nog steeds even enthousiast om ons in een persoonlijk gesprek voor te stellen. Neemt u gerust contact met ons op.