Nieuws

 • Nationale Voorleesdagen 2021

  Tijdens De Nationale Voorleesdagen, van woensdag 20 januari t/m zaterdag 30 januari 2021, krijgen deze tien boeken extra aandacht.

  Het doel van de Nationale Voorleesdagen  is het stimuleren van voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen.

  Het prentenboek voor het jaar 2021 is Coco kan het!

  Donderdag 21 januari organiseren wij Het Nationale Voorleesontbijt. De kinderen mogen op die dag hun pyjama naar de opvang.

  coco
 • Sluitingsdagen 2021

  Kinderdagverblijf Het Ruytertje heeft dit jaar 2 studiedagen. Deze dagen worden besteed aan scholing voor onze medewerkers. Op  onderstaande data is  Het Ruytertje gesloten:  

  • Vrijdag 2 april 2021
  • Vrijdag 21 mei 2021

  Nationale feestdagen 

  Op de volgende feestdagen is de opvang gesloten: 

  • Maandag 5 april 2021 – 2e paasdag
  • Dinsdag 27 april 2021 – Koningsdag
  • Donderdag 13 mei 2021 – Hemelvaartsdag
  • Maandag 24 mei 2021– 2e Pinksterdag

   

   

   

  Sluitingsdagen
 • Inspectie

  In februari is Het Ruytertje onaangekondigd geïnspecteerd.

  Tijdens de inspectie werd er gekeken naar het beleid op veiligheid en gezondheid en het pedagogisch klimaat. Wij zijn verheugd om mede te delen dat er ook dit jaar geen overtredingen zijn geconstateerd.

  Het volledig inspectierapport kunt u lezen onder het kopje inspectie.

 • Roos dansverhalen

  DSCN0286[1]DSCN0289[1]DSCN0376[1]DSCN0373[1]DSCN0383[1]

 • Gezonde start in de kinderopvang

  In opdracht van het ministerie van VWS en van het ministerie van SZW is het afgelopen jaar door een aantal kennisinstituten gewerkt aan de scholing Een Gezonde Start. Deze scholing is gericht op deskundigheidsbevordering van pedagogisch medewerkers op het gebied van gezonde leefstijl. Daarnaast is de Aanpak Gezonde Kinderopvang ontwikkeld. De volgende stap is om in de pilot na te gaan hoe de scholing, gecombineerd met de aanpak, bijdraagt aan het genereren van structurele aandacht voor gezonde leefstijl in de dagelijkse praktijk van de kinderopvang. Wat vraagt dit van organisaties en de gebruikers? Wat belemmert en bevordert de toepassing hiervan? De ervaringen uit de pilot gebruiken we voor verdere verspreiding en borging van de scholing en de aanpak.

  De medewerkers van Het Ruytertje worden in 3 sessies van 2,5 uur geschoold. Hierbij ligt in elke sessie de nadruk op veiligheid, voeding en bewegen. Tijdens een informatieavond in oktober zullen wij samen met ouders in een interactieve werkvorm kijken hoe wij de gezonde start kunnen vormgeven in het beleid. Doel van die avond is een doorgaande lijn te creëren op het gebied van gezonde leefstijl tussen de privé omgeving, de opvang en de leeromgeving. In een later stadium ontvangt u informatie over de informatieavond.

  Gezonde start
 • Nieuwe start Het Ruytertje

  Vanaf 01 februari 2015 gaat KDV Het Ruytertje onder dezelfde naam verder, echter is de houder gewijzigd. De wijziging brengt ook met zich mee dat het beleid binnen de organisatie is gewijzigd, de inrichting is veranderd en daarnaast zetten wij onze website in om u op de hoogte te houden van lopende ontwikkelingen, maar blikken wij ook met u terug op mooie momenten.

  Ouders die hun kind hebben geplaatst of plaatsen krijgen van ons een inlogcode om op het afgeschermde gedeelte op de website, documenten in te zien. Inloggen doet u via de ouderinlog in de menubalk.

  Welke documenten treft u er?|
  Het pedagogisch beleidsplan
  Het huisreglement
  Het OC-reglement
  Het Klachtenreglement
  Alle in het pedagogisch beleidsplan opgenoemde protocollen

  Naast het informeren via de website zijn wij uiteraard nog steeds even enthousiast om ons in een persoonlijk gesprek voor te stellen. Neemt u gerust contact met ons op.

   

   

  SAMSUNG CAMERA PICTURES