Nieuws

 • Nationale feestdagen

  Op maandag 22 april 2019 (2e paasdag), donderdag 30 mei 2019 (Hemelvaartsdag) en maandag 10 juni 2019 (2e Pinksterdag) is Kinderdagverblijf Het Ruytertje gesloten.

  feestdagen
 • Nationale Feestdagen

  Op vrijdag 27 april 2018 (Koningsdag), donderdag 10 mei 2018 (Hemelvaartsdag) en maandag 21 mei 2018 (2e Pinksterdag) is Kinderdagverblijf Het Ruytertje gesloten.

  feestdagen
 • Studiedag Het Ruytertje

  Het Ruytertje is op vrijdag 30 maart 2018 gesloten i.v.m. scholing van het personeel.

 • Ouderavond

  Save the date!!!!

  Op dinsdag 21 november organiseren wij een ouderavond. Via de e-mail wordt u geïnformeerd over het tijdstip en de inhoud van het programma. Blokkeert u deze dag alvast in uw agenda.

  save the date
 • Kinderboekenweek 2017

  Gruwelijk eng is dit jaar het thema van de kinderboekenweek en vindt plaats van woensdag 4 oktober t/m zondag 15 oktober 2017.
  Het prentenboek van de Kinderboekenweek heet knikkeruil! van schrijfster Maranke Rinck en illustrator Martijn van der Linden.
  Ouders zijn van harte welkom om tijdens deze week extra verhalen te komen voorlezen. Aan de leidster kan worden doorgegeven op welke dag en welk tijdstip (09.00 uur of 12.00 uur) u komt voorlezen. Want (VOOR)LEZEN IS LEUK.

  Kinderen voor kinderen heeft ook dit jaar weer een liedje gemaakt over het thema “Gruwelijk eng”.

  https://www.youtube.com/watch?v=KXaz-_OxSs8.

  Kinderboekenweek 2017
 • Sluitingsdagen 19 en 20 oktober i.v.m scholing personeel

  Op donderdag 19 oktober en vrijdag 20 oktober is Het Ruytertje gesloten i.v.m. scholing van het personeel.
  Wij verzoeken u voor deze twee dagen zelf voor gepaste opvang te zorgen.

  Scholing
 • Kennismakingsfeest

  Op vrijdag 6 oktober 2017 staat onze kennismakingsfeest gepland.
  Dit is een feest met kinderen en ouders.

  Wij hopen u allen op deze dag te mogen begroeten.

 • Inspectie

  In februari is Het Ruytertje onaangekondigd geïnspecteerd.

  Tijdens de inspectie werd er gekeken naar het beleid op veiligheid en gezondheid en het pedagogisch klimaat. Wij zijn verheugd om mede te delen dat er ook dit jaar geen overtredingen zijn geconstateerd.

  Het volledig inspectierapport kunt u lezen onder het kopje inspectie.

 • Scholing 2017

  Jaarlijks volgt het personeel scholing om het pedagogisch handelen te verrijken.

  OOG in Interactie
  Om u als ouder daar zo min mogelijk mee lastig te vallen, is het personeel vorig jaar gestart met het volgen van de Training OOG in interactie.
  In deze cursus staat de interactie met kinderen centraal, en leren wij het tussen ons en de kinderen nog leuker en waardevoller te maken. Na afloop kunnen wij een nog leukere en leerzame opvangomgeving voor de kinderen creëren. De cursus is in januari met succes afgerond.

  BHV en Kinder EHBO
  Wij vinden het erg belangrijk dat de Pedagogisch Werkers van Het Ruytertje adequaat weten te handelen bij ziektes en verwondingen van de kinderen en bij brand en ongelukken.
  Op vrijdag 3 maart hebben Sabrina, Denise en Sandra de cursus Bedrijfshulpverlening en Kinder EHBO gevolgd en hun certificaat behaald.

 • Sluitingsdagen 2017

  Het Ruytertje heeft jaarlijks 3 studiedagen. Deze dagen worden besteed aan scholing voor onze medewerkers.
  Op de onderstaande data is Het Ruytertje gesloten:
  Vrijdag 3 maart 2017
  Donderdag 19 oktober 2017
  Vrijdag 20 oktober 2017

  Nationale feestdagen
  Op de volgende feestdagen is de opvang gesloten:
  Maandag 17 april 2017 – 2de paasdag
  Donderdag 27 april 2017 – Koningsdag
  Donderdag 25 mei 2017 – Hemelvaartsdag
  Maandag 5 juni 2017 – 2de Pinksterdag

 • Top 10 Prentenboeken 2017

  De top 10 prentenboeken 2017 zijn leidend in het activiteitenaanbod van Het Ruytertje. Dit doen wij om u te laten zien hoe inspirerend prentenboeken kunnen zijn. Voorlezen stimuleert de taalontwikkeling, maar geeft kinderen ook een veilig gevoel. Je kan nog zoveel meer met een boek.

  (voor)lezen is leuk!!!!!!!!!!!!!

  Top 10 prentenboek 2017
 • Roos dansverhalen

  DSCN0286[1]DSCN0289[1]DSCN0376[1]DSCN0373[1]DSCN0383[1]

 • Scholingsplan 2016

  Wij zijn net over de eerste helft van het kalenderjaar, maar de medewerkers hebben al behoorlijk wat scholing gevolgd. De afgelopen paar maanden is het personeel geschoold:
  – Kinderen met opvallend gedrag (basis en verdiepingsmodule)
  – Gesprekken met ouders
  – Werken met het kindvolgsysteem KIJK! (Basis, Implementatie en Borging)
  – Gezonde start (module bewegen)

  In het tweede helft van het jaar volgt het personeel de volgende scholing:

  – Taal interactie vaardigheden in de Kinderopvang (TINK). Hiervoor staan 6 zaterdagen ingepland
  – Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, staat gepland op 05 september na sluitingstijd
  – Gezonde start (module voeding) staat gepland op 01 augustus na sluitingstijd
  – Gezonde start (module veiligheid) staat gepland op 04 oktober na sluitingstijd

 • Gezonde start in de kinderopvang

  In opdracht van het ministerie van VWS en van het ministerie van SZW is het afgelopen jaar door een aantal kennisinstituten gewerkt aan de scholing Een Gezonde Start. Deze scholing is gericht op deskundigheidsbevordering van pedagogisch medewerkers op het gebied van gezonde leefstijl. Daarnaast is de Aanpak Gezonde Kinderopvang ontwikkeld. De volgende stap is om in de pilot na te gaan hoe de scholing, gecombineerd met de aanpak, bijdraagt aan het genereren van structurele aandacht voor gezonde leefstijl in de dagelijkse praktijk van de kinderopvang. Wat vraagt dit van organisaties en de gebruikers? Wat belemmert en bevordert de toepassing hiervan? De ervaringen uit de pilot gebruiken we voor verdere verspreiding en borging van de scholing en de aanpak.

  De medewerkers van Het Ruytertje worden in 3 sessies van 2,5 uur geschoold. Hierbij ligt in elke sessie de nadruk op veiligheid, voeding en bewegen. Tijdens een informatieavond in oktober zullen wij samen met ouders in een interactieve werkvorm kijken hoe wij de gezonde start kunnen vormgeven in het beleid. Doel van die avond is een doorgaande lijn te creëren op het gebied van gezonde leefstijl tussen de privé omgeving, de opvang en de leeromgeving. In een later stadium ontvangt u informatie over de informatieavond.

  Gezonde start
 • Moestuinieren

  Sinds vorige maand bieden wij samen met  Inet Dunnewind voor de tweede keer, de peuters activiteiten aan die hun kennis over de natuur vergroot.

  Samen met Inet hebben de kinderen moestuintjes aangelegd.  Ze leren zaaien en planten. Alles wat ze nodig hebben is water, aarde, zon en heel veel aandacht van de kinderen. De kinderen genieten vol op. U kunt meegenieten door de foto’s te bekijken onder impressies.

  Moestuin
 • Boekstart

  Boekstart is een project van de Openbare Bibliotheek. Kinderopvangorganisaties die aan dit project meewerken, stellen het voorlezen binnen de opvang centraal.

  Op verschillende manieren worden er activiteiten ingezet, waarbij (prenten)boeken onder de aandacht worden gebracht. Wij hebben besloten om de thema’s van Uk en Puk te koppelen aan de prentenboeken van het jaar 2016.

  Het prenten(boek) Sneeuwwitje breit een monster is gekoppeld aan het thema Reuzen en kabouters.
  Naast de thema gerichte uitstapjes zullen wij ook bezoekjes aan de bibliotheek opnemen in onze activiteitenaanbod.

  Wilt u meer weten over Boekstart, kijkt u dan op wwww.oba.nl

  KULTURHUSBORNE05565_web[1]
 • Kunstzinnigheid door Memorabele Momenten

  Wij vinden het belangrijk dat kinderen worden gestimuleerd in hun kunstzinnige vorming. Door ze kennis te laten maken en ze te laten genieten van muziek, theater, dans ontdekken zij hun eigen interesses en talenten. Tevens wordt naast de kunstzinnige ontwikkeling ook de sociale en de emotionele ontwikkeling gestimuleerd.

  Waarom kiezen voor een partners als MEMO?
  Als MEMO komt is dit altijd een spannende en vrolijke onderbreking van een gewone, doordeweekse dag. Pedagogische werkers en ouders krijgen de kans om hun kinderen eens van een heel andere kante te zien, de kunstzinnige kant. De voorstelling van de artiest is vaak ook een inspiratiebron voor andere activiteiten.

  Elke keer komt er een andere artiest met een ander talent/instrument, soms is dit ook een acteur of een danser. De voorstellingen duren 20 minuten. De dagen rouleren. Door te kiezen voor roulerende dagen weten wij zeker dat alle kinderen kunnen genieten van deze activiteiten.

  Op welke dagen komt MEMO?
  Op onze kalender op de hoofdpagina staan alle dagen waarop MEMO de locatie bezoekt opgenomen.

  SAMSUNG CAMERA PICTURES
 • Nieuwe start Het Ruytertje

  Vanaf 01 februari 2015 gaat KDV Het Ruytertje onder dezelfde naam verder, echter is de houder gewijzigd. De wijziging brengt ook met zich mee dat het beleid binnen de organisatie is gewijzigd, de inrichting is veranderd en daarnaast zetten wij onze website in om u op de hoogte te houden van lopende ontwikkelingen, maar blikken wij ook met u terug op mooie momenten.

  Ouders die hun kind hebben geplaatst of plaatsen krijgen van ons een inlogcode om op het afgeschermde gedeelte op de website, documenten in te zien. Inloggen doet u via de ouderinlog in de menubalk.

  Welke documenten treft u er?|
  Het pedagogisch beleidsplan
  Het huisreglement
  Het OC-reglement
  Het Klachtenreglement
  Alle in het pedagogisch beleidsplan opgenoemde protocollen

  Naast het informeren via de website zijn wij uiteraard nog steeds even enthousiast om ons in een persoonlijk gesprek voor te stellen. Neemt u gerust contact met ons op.

   

   

  SAMSUNG CAMERA PICTURES