InSpectie

Alle kinderdagverblijven worden minimaal één keer per jaar onaangekondigd geïnspecteerd door de GGD. De GGD controleert of Het Ruytertje de opvang aanbiedt conform de eisen die zijn gesteld in de Wet Kinderopvang. Tevens observeert het pedagogisch handelen van de pedagogische werker en brengt hier een rapport over uit. Het rapport kunt u inzien op de website van het landelijk register kinderopvang, https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/Kdv/GegevensOKO.jsf?selectedResultId=96360.