Scholingsplan 2016

Wij zijn net over de eerste helft van het kalenderjaar, maar de medewerkers hebben al behoorlijk wat scholing gevolgd. De afgelopen paar maanden is het personeel geschoold:
– Kinderen met opvallend gedrag (basis en verdiepingsmodule)
– Gesprekken met ouders
– Werken met het kindvolgsysteem KIJK! (Basis, Implementatie en Borging)
– Gezonde start (module bewegen)

In het tweede helft van het jaar volgt het personeel de volgende scholing:

– Taal interactie vaardigheden in de Kinderopvang (TINK). Hiervoor staan 6 zaterdagen ingepland
– Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, staat gepland op 05 september na sluitingstijd
– Gezonde start (module voeding) staat gepland op 01 augustus na sluitingstijd
– Gezonde start (module veiligheid) staat gepland op 04 oktober na sluitingstijd