Sluitingsdagen

Sluitingsdagen 2021

Kinderdagverblijf Het Ruytertje heeft dit jaar 2 studiedagen. Deze dagen worden... Lees meer »

puk en sintt

Inspectie

In oktober 2021 is Het Ruytertje onaangekondigd geïnspecteerd. Tijdens de... Lees meer »

Welkom bij kinderdagverblijf Het Ruytertje

Als moeder, vrouw, individu en ondernemer ben ik mij als geen ander ervan bewust welke rol ik heb om kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling naar zelfredzaamheid. Het Ruytertje staat dan ook synoniem voor de begeleiders (ouders en/of pedagogisch werker) die kinderen van 0 tot 4 jaar begeleiden in hun ontwikkeling en waar de kinderen zich met alle vertrouwen laten begeleiden.

Bij realisatie van Het Ruytertje was mijn voornaamste doel om een plek te creëren, waarbij gelijkwaardigheid, respect, ontwikkelingskansen en welbevinden van kinderen en pedagogische werkers centraal staat. Een plek creëren waar kinderen de warmte van thuis meekrijgen, maar waar de pedagogische werkers de kinderen begeleiden in alle ontwikkelingsgebieden. Een plek waar kinderen met respect leren omgaan met anderen. Een plek waar ouders samen met de pedagogische werkers hun handelen op elkaar afstemmen, zodat kinderen weten binnen welke grenzen zij hun kansen kunnen pakken.

Ik ben oprecht blij dat wij een sfeer hebben gecreëerd waarbij gelijkwaar- digheid een grote rol speelt, maar vooral de passie en liefde voor de kinderen tastbaar is.

Als u op zoek ben naar warm, kleinschalig, individuele ontwikkeling en GROW, dan hoop ik u te mogen ontvangen voor een vrij blijvend kennismakingsgesprek.

Samantha_del_Prado

Thema van de maand

puk is jarig

Feest!

De maand december is een maand vol feesten, lekker eten en gezelligheid. Tijdens het thema ‘Feest’ is Puk jarig en gaan wij plezier beleven door cadeautjes uit te pakken en vee...

Lees meer »

Wat de ouders zeggen over kinderdagverblijf Het Ruytertje...

Moeder van Evan:

“Vanaf moment één hadden we een goed gevoel bij de opvang en het team wat er werkt. De dames op de groep gaan liefdevol met onze zoon en de andere kindjes om en de dagelijkse invulling op de groep lijkt heel divers. Knutselen, samen spelen, zingen en uitjes. Als nieuwe moeder vond ik het brengen naar de opvang best lastig en de dames gingen daar heel secuur en warm mee op. Het Ruytertje is zeker een aanrader!“