Inspectie

In februari is Het Ruytertje onaangekondigd geïnspecteerd. Tijdens de inspectie... Lees meer »

Scholing 2017

Jaarlijks volgt het personeel scholing om het pedagogisch handelen te... Lees meer »

Welkom bij kinderdagverblijf het Ruytertje

Als moeder, vrouw, individu en ondernemer ben ik mij als geen ander ervan bewust welke rol ik heb om kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling naar zelfredzaamheid. Het Ruytertje staat dan ook synoniem voor de begeleiders (ouders en/of pedagogisch werker) die kinderen van 0 tot 4 jaar begeleiden in hun ontwikkeling en waar de kinderen zich met alle vertrouwen laten begeleiden.

Bij realisatie van Het Ruytertje was mijn voornaamste doel om een plek te creëren, waarbij gelijkwaardigheid, respect, ontwikkelingskansen en welbevinden van kinderen en pedagogische werkers centraal staat. Een plek creëren waar kinderen de warmte van thuis meekrijgen, maar waar de pedagogische werkers de kinderen begeleiden in alle ontwikkelingsgebieden. Een plek waar kinderen met respect leren omgaan met anderen. Een plek waar ouders samen met de pedagogische werkers hun handelen op elkaar afstemmen, zodat kinderen weten binnen welke grenzen zij hun kansen kunnen pakken.

Ik ben oprecht blij dat wij een sfeer hebben gecreëerd waarbij gelijkwaar- digheid een grote rol speelt, maar vooral de passie en liefde voor de kinderen tastbaar is.

Als u op zoek ben naar warm, kleinschalig, individuele ontwikkeling en GROW, dan hoop ik u te mogen ontvangen voor een vrij blijvend kennismakingsgesprek.

Samantha_del_Prado

Thema van de maand

Beach toys

Oef, wat warm!

Het warme weer in de zomer geeft aanleiding om lekker met water te spatten, ijsklontjes te maken en ijsjes te kopen in de ijscohoek op de groep. De kinderen helpen Puk afko...

Lees meer »

Wat de ouders zeggen over kinderdagverblijf Het Ruytertje...

Moeder van Jaslyn:

“Ik kan niets anders zeggen dat ik mijn kind met een goed gevoel naar de opvang brengt. Ik krijg het gevoel dat mijn kind voor de leidsters zo speciaal is. Ik weet heus wel dat zij dat met alle kinderen hebben, maar het voelt goed om te denken de je kind een kind uit honderden is. Ik word er warm van.“